Search form

มาระโก 1:27

27คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​งืด​อู้​กั๋น​ว่า “ปาด​โทะ อะหยัง​เป๋น​ล้ำ​เป๋น​เหลือ​เนียะ ต้อง​เป๋น​กำสอน​ใหม่​แน่ๆ มี​สิทธิ​อำนาจ​แต๊ๆ ขนาด​ต้าน​สั่ง​หื้อ​ผี​ฮ้าย​ออก มัน​ก็​เจื้อฟัง”