Search form

มาระโก 1:31

31พระองค์​ก็​เตียว​เข้า​ไป​ก๋ำ​มือ​นาง แล้ว​ตุ้ม​หื้อ​ลุก​ขึ้น​นั่ง นาง​ก็​หาย​จาก​ไข้ แล้ว​นาง​ก็​ลุก​ขึ้น​ฮับใจ๊​ผ่อกอย​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก