Search form

มาระโก 1:32

32เมื่อแลง​วัน​นั้น​ต๋อน​ตะวัน​ตก​ดิน​แล้ว คน​ตึง​เมือง​ก็​ปา​กั๋น​เอา​คน​เป๋น​พยาธิ​พะยำ ตึง​คน​ตี้​โดน​ผี​เข้า​มา​หา​พระเยซู