Search form

มาระโก 1:34

34พระองค์​จึง​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​เป๋น​พยาธิ​พะยำ​ต่างๆ หื้อ​หาย ตึง​ขับ​ไล่​ผี​ออก​ไป​จาก​หลาย​คน​แหม​ตวย แต่​พระองค์​ห้าม​บ่หื้อ​หมู่​มัน​อู้ ย้อน​หมู่​มัน​ฮู้​แล้ว​ว่า​พระองค์​เป๋น​ใผ