Search form

มาระโก 1:44

44“ห้าม​เล่า​เรื่อง​นี้​หื้อ​ใผ​ฟัง​เน่อ แต่​หื้อ​ไป​แสดง​ตั๋ว​ต่อ​ปุโรหิต แล้ว​เอา​เครื่อง​ปู่จา​สำหรับ​คน​ตี้​หาย​โรค​นี้ ไป​ถวาย​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เปื้อ​แสดง​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​เจ้า​หาย​โรค​แล้ว”