Search form

มาระโก 10:1

พระเยซู​สอน​เรื่อง​ก๋าน​ละ​ผัว​ละ​เมีย

1แล้ว​พระเยซู​ออก​จาก​เมือง​คาเปอรนาอุม​เข้า​ไป​แคว้น​ยูเดีย​ตี้​อยู่​แหม​เผิก​นึ่ง ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน มี​คน​ปา​กั๋น​มา​หา​พระองค์ พระองค์​ก็​สั่ง​สอน​หมู่​เขา​เหมือน​อย่าง​ตี้​เกย​สอน​มา​ก่อน​นั้น