Search form

มาระโก 10:13

พระเยซู​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หละอ่อน​หน้อยๆ

13มี​บาง​คน​ปา​หละอ่อน​หน้อยๆ ของ​หมู่​เขา​เข้า​มา​หา​พระเยซู เปื้อ​หื้อ​พระองค์​วาง​มือ​ปั๋น​ปอน แต่​หมู่​สาวก​ว่า​หื้อ