Search form

มาระโก 10:14

14เมื่อ​พระเยซู​หัน​หมู่​สาวก​เยียะ​จาอั้น ก็​บ่ปอใจ๋ อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​หมู่​หละอ่อน​เข้า​มา​หา​เฮา​เต๊อะ บ่ดี​ห้าม​เขา​ไว้ ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เป๋น​ของ​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​หละอ่อน​หมู่​นี้