Search form

มาระโก 10:19

19ต้าน​ฮู้​บท​บัญญัติ​แล้ว ตี้​ว่า ‘ห้าม​ฆ่า​คน ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น ห้าม​ลัก​ของ​ของ​เปิ้น ห้าม​เป๋น​พยาน​ตี้​อู้​บ่แต๊ ห้าม​โก๋ง​ของ​ของ​คน​อื่น จง​เคารพ​นับถือ​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว’ ”