Search form

มาระโก 10:22

22เมื่อ​เขา​ได้ยิน​พระเยซู​อู้​จาอั้น หน้า​ของ​เขา​ก็​หมอง​ซ็อกต็อก แล้ว​เตียว​ออก​ไป​ด้วย​ใจ๋​เป๋น​ตุ๊ก ย้อน​ว่า​เขา​รวย​นัก​ขนาด