Search form

มาระโก 10:24

24หมู่​สาวก​งืด​ใน​กำ​อู้​ของ​พระเยซู แล้ว​พระองค์​อู้​กับ​สาวก​แหม​ว่า “ลูก​เหย คน​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ก็​ยาก​นัก​แก​