Search form

มาระโก 10:30

30คน​นั้น​จะ​ได้​ฮับ​ผล​ตอบ​แตน​ใน​โลก​นี้​เป๋น​ร้อย​เต้า คือ​บ้าน ปี้น้อง ป้อ​แม่ ลูกๆ กาว่า ไฮ่​นา รวม​ตึง​ก๋าน​โดน​ค่ำ​ตวย แต่​ใน​โลก​หน้า​เขา​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์