Search form

มาระโก 10:34

34แล้ว​หมู่​คน​ต่างจ้าด​นั้น​ก็​จะ​เยาะเย้ย​ถ่ม​น้ำลาย​ใส่​ต้าน เฆี่ยน​ตี๋​ต้าน แล้ว​ใน​ตี้​สุด​ก็​จะ​ปา​กั๋น​ฆ่า​ต้าน​ต๋าย แต่​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​ตี้​สาม”