Search form

มาระโก 10:37

37หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “เมื่อ​อาจ๋ารย์​ได้​ฮับ​เกียรติ​เป๋น​กษัตริย์​แล้ว ขอ​แต่งตั้ง​หื้อ​เฮา​นั่ง​เผิก​ขวา​คน​นึ่ง เผิก​ซ้าย​คน​นึ่ง”