Search form

มาระโก 10:38

38พระเยซู​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ว่า​ก่ำลัง​ขอ​อะหยัง หมู่​ต้าน​จะ​กิ๋น​น้ำ​จาก​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊ก​ตี้​เฮา​จะ​กิ๋น​ได้​กา เฮา​จะ​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ ตี้​นัก​ขนาด​ไหน หมู่​ต้าน​จะ​ฮับ​ได้​ก่อ”