Search form

มาระโก 10:39

39เขา​ตึง​สอง​ตอบ​ว่า “ได้​ก่า” พระเยซู​บอก​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ของ​เฮา​แน่นอน ความ​ตุ๊ก​ตี้​นัก​ล้ำ​ไป​ตี้​เฮา​จะ​ฮับ​นั้น หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​แน่ๆ ก็​แม่น​อยู่