Search form

มาระโก 10:4

4หมู่​เขา​ปา​กั๋น​ตอบ​ว่า “โมเสส​ยอม​หื้อ​ป้อจาย​ละ​เมีย​ได้ มอก​ป้อจาย​เขียน​ใบหย่า​หื้อ​เมีย​เหีย แล้ว​ก็​ละ​นาง​ไป​ได้​เลย”