Search form

มาระโก 10:42

42ย้อน​จาอั้น พระเยซู​ก็​ฮ้อง​หมู่​เขา​ตึงหมด​มา​หา แล้ว​อู้​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​แล้ว​ว่า ผู้​ตี้​คน​ตังหลาย​ถือ​ว่า​เป๋น​ผู้​ปกครอง​ของ​คน​ต่างจ้าด​วาง​ตั๋ว​เป๋น​นาย​เหนือ​เขา​ตังหลาย หมู่​ผู้นำ​ก็​ใจ๊​อำนาจ​เหนือ​เขา​ตังหลาย​ตวย