Search form

มาระโก 10:46

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋า​บอด​จื้อ​บารทิเมอัส

46พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​มา​แผว​เมือง​เยรีโค ต๋อน​ตี้​ออก​จาก​เมือง มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตวย​พระองค์​กับ​หมู่​สาวก​ไป มี​คน​ต๋า​บอด​คน​นึ่ง​จื้อ​บารทิเมอัส​ลูก​ของ​ทิเมอัส นั่ง​ขอ​ตาน​อยู่​ฮิม​หนตาง