Search form

มาระโก 10:48

48มี​หลาย​คน​ปา​กั๋น​ด่า​เขา บอก​หื้อ​ดัก​เหีย แต่​เขา​ก็​เอิ้น​ดัง​ขึ้น​ติกๆ ว่า “บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​เหย ขอ​โผด​อินดู​ข้า​น่อย​เต๊อะ”