Search form

มาระโก 10:49

49พระเยซู​ก็​เลย​หยุด​แล้ว​อู้​ว่า “ฮ้อง​เขา​มา​เพ้” หมู่​เขา​ก็​ฮ้อง​คน​ต๋าบอด​นั้น​บอก​ว่า “หื้อ​จื้น​อก​จื้น​ใจ๋​เต๊อะ ขะใจ๋​ลุก​ขึ้น​แหล่ พระเยซู​ฮ้อง​เจ้า​แล้ว”