Search form

มาระโก 10:52

52พระเยซู​ตอบ​เขา​ว่า “ไป​เต๊อะ​เน่อ ความ​เจื้อ​ของ​เจ้า​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​เจ้า​หาย​บอด​แล้ว” แล้ว​เขา​ก็​ผ่อ​หัน​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย แล้ว​เขา​ก็​ตวย​พระองค์​ไป