Search form

มาระโก 11:14

14พระเยซู​ก็​บอก​บ่าเดื่อ​เก๊า​นั้น​ว่า “ตั้งแต่​นี้​ต่อ​ไป จะ​บ่มี​ใผ​ได้​กิ๋น​หน่วย​ของ​เจ้า​แหม” หมู่​สาวก​ก็​ได้ยิน​กำ​อู้​นั้น​เหมือน​กั๋น