Search form

มาระโก 11:15

พระเยซู​ใน​พระวิหาร

15เมื่อ​มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร แล้ว​ไล่​เหิบ​หมู่​ตี้​ก่ำลัง​ซื้อ​ขาย​ของ​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น ปึ๊ด​โต๊ะ​ของ​คน​ฮับ​แลก​สตางค์ กับ​ยู้​ตี้​นั่ง​ของ​หมู่​คน​ขาย​นกก๋าแก๋​ขว้าง​ตวย