Search form

มาระโก 11:17

17พระองค์​สอน​หมู่​เขา​ว่า “มี​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​บ่ใจ้​กา ว่า ‘พระวิหาร​ของ​เฮา​จะ​ฮ้อง​ว่า​เป๋น​ตี้​สำหรับ​อธิษฐาน​ของ​คน​กู้​จ้าด​กู้​ภาษา แต่​หมู่​เจ้า​มา​เยียะ​หื้อ​ก๋าย​เป๋น​ถ้ำ​ของ​โจ๋ร​เหีย’ ”