Search form

มาระโก 11:18

18เมื่อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ฮู้​หัน​จาอั้น หมู่​เขา​ก็​กั๋ว​พระองค์ ก็​เลย​เปิ็กษา​หารือ​กั๋น​เปื้อ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ฆ่า​พระองค์​เหีย ย้อน​ว่า​คน​ตังหลาย​ตี้​ได้​ฟัง​กำ​สอน​ของ​พระเยซู​ก็​งืด