Search form

มาระโก 11:20

บทเฮียน​จาก​เก๊า​บ่าเดื่อ

20แจ้ง​เจ๊า​มา​แหม​วัน​นึ่ง เมื่อ​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​เตียว​ก๋าย​เก๊า​บ่าเดื่อ​เก๊า​ตะวา​แหม ก็​หัน​เหี่ยว​แห้ง​ไป​หมด​จ๋น​เถิง​ฮาก