Search form

มาระโก 11:21

21เปโตร​กึ๊ด​เถิง​กำ​ตี้​พระเยซู​บอก​บ่าเดื่อ​ต้น​นั้น​ตะวา​จึง​อู้​ขึ้น​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ ผ่อ​บ่าเดื่อ​เก๊า​ตี้​พระองค์​แจ้ง​ตะวา​นี้​ลอ เหี่ยว​แห้ง​ต๋าย​ไป​แต๊​เฮ่ย”