Search form

มาระโก 11:29

29พระเยซู​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​จะ​ถาม​หมู่​ต้าน​สัก​ข้อ​นึ่ง​ก่อน ถ้า​หมู่​ต้าน​ตอบ​เฮา เฮา​เถิง​จะ​บอก​ว่า​เฮา​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ใผ​มา​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นี้