Search form

มาระโก 11:31

31หมู่​เขา​ก็​เปิ็กษา​กั๋น​ว่า “ถ้า​เฮา​จะ​ว่า ‘มา​จาก​พระเจ้า’ ต้าน​ก็​จะ​ย้อน​ถาม​หมู่​เฮา​แหม​ว่า ‘แล้ว​เป๋น​จาใด​บ่เจื้อ​ยอห์น’