Search form

มาระโก 11:4

4สาวก​สอง​คน​นั้น​ก็​ไป แล้ว​ปะ​ลูก​ลา​ตั๋ว​นึ่ง​มัด​อยู่​นอก​ปะตู๋​บ้าน​ฮิม​หนตาง​หั้น หมู่​เขา​ก็​แก้​เจื้อก​แล้ว​จู๋ง​มา