Search form

มาระโก 11:8

8คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​เอา​เสื้อผ้า​ของ​หมู่​เขา​มา​ปู๋​ลง​บน​หนตาง บาง​คน​ก็​ฟัน​กิ่ง​ไม้​มี​ใบ​นัก​ตี้​ก๋าง​โต้ง​มา​ยาย​ต๋าม​หนตาง​ตวย