Search form

มาระโก 11:9

9คน​ตี้​เตียว​นำ​หน้า​กับ​คน​เตียว​ตวย​หลัง ปา​กั๋น​โห่​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า

“โฮซันนา

ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ผู้​ตี้​มา​ใน​นาม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า