Search form

มาระโก 12:1

กำเผียบ​เรื่อง​สวน​องุ่น​กับ​คน​เจ้า

1พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​เขา​เป๋น​กำเผียบ​ว่า “มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เยียะ​สวน​องุ่น เขา​ล้อม​ฮั้ว​แวด​สวน​ไว้​หมด เจาะ​หิน​แป๋ง​บ่อ​กั๊น​น้ำองุ่น กับ​แป๋ง​ป้อม​สำหรับ​เฝ้า​สวน​ไว้ แล้ว​หื้อ​คน​มา​เจ้า ส่วน​เจ้าของ​ก็​เตียวตาง​ไป​อยู่​ต่าง​ประเทศ