Search form

มาระโก 12:16

16หมู่​เขา​ก็​เอา​เหรียญ​นึ่ง​มา​หื้อ​พระองค์ พระเยซู​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “ฮูป​กับ​จื้อ​ตี้​อยู่​บน​เหรียญ​นี้​เป๋น​ของ​ใผ” หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “เป๋น​ของ​ซีซาร์”