Search form

มาระโก 12:19

19“อาจ๋ารย์ บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​เขียน​ไว้​ว่า ถ้า​ป้อจาย​คน​ใด​ต๋าย​ละ​เมีย แต่​ยัง​บ่ตัน​มี​ลูก​เตื้อ ก็​หื้อ​น้องบ่าว​ฮับ​ปี้ใป๊​มา​เป๋น​เมีย เปื้อ​หื้อ​มี​ลูก​สืบ​เจื๊อสาย​ของ​อ้าย​ไว้