Search form

มาระโก 12:31

31ส่วน​ข้อ​ตี้​สำคัญ​เป๋น​ข้อ​สอง​นั้น​คือ ‘จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า’ บท​บัญญัติ​อื่น​ตี้​สำคัญ​เหลือ​สอง​ข้อ​นี้​บ่มี​แหม​แล้ว”