Search form

มาระโก 12:40

40หมู่​เขา​ยึด​เอา​สมบัติ​ของ​หมู่​แม่​หม้าย​ไป​เป๋น​ของ​ตั๋ว​เก่า​เหีย แล้ว​ก็​ขี้แต่ง​อธิษฐาน​ยาวๆ คน​หมู่​นี้​จะ​ต้อง​ฮับ​โต้ษ​ใหญ่​หลวง”