Search form

มาระโก 12:41

เงิน​ถวาย​ของ​แม่​หม้าย

41เมื่อ​พระเยซู​นั่ง​อยู่​หน้า​ตู้​เก็บ​สตางค์​ถวาย​ใน​พระวิหาร ก็​ผ่อ​คน​ตังหลาย​เอา​สตางค์​มา​จ่อม​ลง​ใน​ตู้​เก็บ​สตางค์​นั้น คน​ร่ำรวย​หลาย​คน​เอา​สตางค์​จ๋ำนวน​นัก​มา​จ่อม