Search form

มาระโก 12:6

6เจ้าของ​สวน​ยัง​มี​แหม​คน​นึ่ง เป๋น​ลูกบ่าว​ตี้​เขา​ฮัก จึง​ส่ง​ลูก​ไป กึ๊ด​ว่า ‘คน​เจ้า​หมู่​นั้น​ก็​จะ​นับถือ​ลูก​บ่าว​ของ​เฮา​พ่อง’