Search form

มาระโก 12:7

7แต่​หมู่​คน​เจ้า​อู้​กั๋น​ว่า ‘นี่​ลอ คน​ตี้​จะ​ฮับ​มรดก หมู่​เฮา​จ้วย​กั๋น​ฆ่า​มัน​เหีย​เต๊อะ แล้ว​มรดก​นั้น​จะ​ตก​เป๋น​ของ​หมู่​เฮา’