Search form

มาระโก 12:9

9พระเยซู​ถาม​ว่า “เจ้าของ​สวน​จะ​เยียะ​จาใด เขา​ก็​จะ​มา​ฆ่า​หมู่​คน​เจ้า​สวน​หมู่​นั้น​เหีย แล้ว​เอา​สวน​องุ่น​นั้น​ไป​หื้อ​คน​อื่น​เจ้า​ต่อ