Search form

มาระโก 13:1

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ก๋าน​ทำลาย​พระวิหาร

1ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​ออก​จาก​บริเวณ​พระวิหาร สาวก​ของ​พระองค์​คน​นึ่ง​อู้​ว่า “อาจ๋ารย์ ตึก​หมู่​นี้​ใหญ่​โต​งาม​ขนาด บ่าหิน​ตี้​ใจ๊​แป๋ง​ก็​ก้อน​ใหญ่​แต๊ๆ”