Search form

มาระโก 13:11

11เมื่อ​หมู่​ต้าน​โดน​ยับ​ไป​ขึ้น​ศาล​นั้น ห้าม​ฟั่ง​ฮ้อนอก​ตกใจ๋​เตื้อ​ว่า​จะ​อู้​ตอบ​จาใด​ดี แต่​ใน​เวลา​นั้น หื้อ​อู้​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ต้าน​อู้ ย้อน​ว่า​ผู้​ตี้​อู้​นั้น​บ่ใจ้​ตั๋ว​ต้าน​ตี้​อู้ แต่​เป๋น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อู้​ผ่าน​ตั๋ว​ต้าน