Search form

มาระโก 13:2

2พระองค์​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “ต้าน​หัน​ตึก​ใหญ่ๆ หมู่​นี้​ก่อ บ่าหิน​ตี้​ซ้อน​กั๋น​หมู่​นี้​จะ​ถูก​เต​ขว้าง​จ๋น​บ่หัน​วาง​ซ้อน​กั๋น​เลย​สัก​ก้อน”