Search form

มาระโก 13:32

บ่มี​ใผ​ฮู้​วัน​เวลา

32“แต่​ว่า​วัน​นั้น​เวลา​นั้น​ตี้​สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น บ่มี​ใผ​ฮู้​สัก​คน หมู่​ทูตสวรรค์​ก็​บ่ฮู้ บุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่ฮู้ มี​ก้า​พระบิดา​องค์​เดียว​เต้าอั้น​ตี้​ฮู้