Search form

มาระโก 13:34

34ก็​เผียบ​เหมือน​เจ้า​ของ​บ้าน​คน​นึ่ง​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ออก​เตียว​ตาง​ไป​เมือง​ไก๋ เขา​มอบ​อำนาจ​หื้อ​หมู่​คน​ฮับใจ๊​ฮับผิดชอบ​บ้าน​ต๋าม​หน้าตี้​ก๋าน​งาน​ของ​ใผ​ของ​มัน กับ​บอก​คน​ยาม​หื้อ​เฝ้า​ปะตู๋​บ้าน​ไว้​หื้อ​ดีๆ