Search form

มาระโก 13:4

4“ขอ​บอก​หมู่​เฮา​กำ​เต๊อะ​ว่า สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด มี​อะหยัง​เป๋น​หมายสำคัญ​หื้อ​หัน​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว”