Search form

มาระโก 13:9

9แต่​จง​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ถูก​ยับ​ปา​ไป​ขึ้น​ศาล จะ​ถูก​เฆี่ยน​ถูก​ตี๋​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว กับ​จะ​ต้อง​ไป​ยืน​ต่อ​หน้า​เจ้าเมือง ต่อ​หน้า​กษัตริย์​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ติดต๋าม​เฮา เปื้อ​จะ​เป๋น​พยาน​เรื่อง​เฮา​ต่อ​หน้า​หมู่​เขา