Search form

มาระโก 14:12

มื้อ​สุดต๊าย​ของ​พระเยซู​ฮ่วม​กับ​หมู่​สาวก

12ใน​วัน​ตี้​นึ่ง​ของ​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ เป๋น​วัน​ตี้​จาว​ยิว​ฆ่า​ลูก​แกะ​สำหรับ​งาน​ปัสกา หมู่​สาวก​ปา​กั๋น​ถาม​พระเยซู​ว่า “จะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​เกียม​มื้อ​ปัสกา​หื้อ​พระองค์​กิ๋น​ตี้​ไหน​ดี”